Kategorier
Ukategorisert

Etablering av rundkjøring inn til Sæterbakken

I begynnelsen av mai fikk vi en nabovarsel angående utformingen av innkjørselen til Sæterbakken. Les saken her.

 

Til info så har kommunen nå behandlet saken og godkjent at Sæterbakken AS etablerer rundkjøring med tilhørende lyskryss for fotgjengere. For detaljert informasjon rund godkjenningen fra kommunen så kan du lese vedtaker i dette dokumentet.

Kategorier
Ukategorisert

Ekstraordinært årsmøte Fortunalia Grendelag torsdag 15. juni 2017

Vi kaller med dette inn til et ekstraordinært årsmøte i Fortunalia Grendelag torsdag 15. juni 2017. Møtested er møterommet på Solbakken Barnehage.

Grendelagets vedtekter §4 krever 1måneds bekjentgjørelsesfrist men grunnet fellesferien ønsker styret at det gis dispensasjon fra dette kravet. Om noen beboere har innvendinger på fristen som nå blir 3 uker må dette meldes til styret så snart som mulig.

Årsaken til møtet er at grendelaget har fått tilbud om å overta ballbingen som Jonsvatnet Idrettslag har på Solbakken Skole. Hvis grendelaget skal overta ballbingen vil det føre med seg en del kostnader og behov for dugnadsinnsats. Styret ønsker derfor at grendelaget stemmer over dette tilbudet.

Vi har innhentet kostnader knyttet til flytting og etablering av ballbingen på vår grusbane. Ballbingen er ca 18x25meter og vil ta mesteparten av arealet på grusbanen. Se vedlagt skisse. Underlaget må avrettes og det må støpes en bankett rundt banen som sideveggene festes i. Kostnad knyttet til dette er estimert til ca 70-80 000kr. Kunstgresset i ballbingen bør i følge idrettslaget skiftes innen få år, dette koster ca 130 000kr. Demontering, flytting og montering av ballbingen må gjøres på dugnad for å hodle kostnadene nede.

Det informeres samtidig om at NTE Bredbånd prosjekterer utbygging av fiber i Fortunalia og  nærområdet rundt boligfeltet. Utbygging forutsetter at minst 50% av eksisterende husstander tegner seg på interesselisten. Selgere fra NTE har vært i Fortunalia og gått fra dør til dør. Om noen ønsker mer informasjon om dette anbefaler styret at man tar direkte kontakt med NTE Bredbånd.

Mvh Styret

 

Kategorier
Ukategorisert

Nabovarsel – Sæterbakken AS – Søknad om dispensasjon – Kryssløsning og Ski- og gangbru

Hei.

Styret fikk i går 03.05.2017 ett nabovarsel fra Pretor Advokat. Dette nabovarslet gjelder søknad om dispensasjon rundt rundkjøringen oppe på Sæterbakken. Hvis dere har kommentarer til dette nabovarslet så vennligst send styret en mail innen 08.05.2017.

 

Nabovarslet kan dere lese med å klikke på følgende link. Nabovarsel – Sæterbakken AS – Søknad om dispensasjon – Kryssløsning og Ski- og gangbru

Kategorier
Ukategorisert

Info møte av Teknobygg ifm. utbygging i Tesliåsen

Vi har fått en invitasjon fra Teknobygg til å delta på et informasjonsmøte ang. utbygging av Tesliåsen. Vi i styret oppfordrer så mange som mulig til å delta. Møtet arrangeres på Jonsborg 23.01.2017 klokken 17:30.

 

Se følgende link: Informasjonsmøte ang. utbygging

Kategorier
Ukategorisert

Bekjentgjøring – Årsmøte for 2016

Bekjentgjøring  – Årsmøte for 2016

Det bekjentgjøres herved at Årsmøte gjennomføres 9. februar 2017.

Sted: Solbakken Barnehage. Klokken: 20:00

 Innkalling med saksliste kommer.

Med vennlig hilsen Styret.

Kategorier
Ukategorisert

Varsel om oppmålingsforretning

Styret har mottatt et varsel om oppmålingsforretning fra Trondheim kommune. En representatnt fra styret kommer til å delta på på denne oppmålingen og informasjon blir lagt ut i etterkant.

Grenselinjer og rettigheter for de nye eiendommene skal avklares ved denne oppmålingsforretningen. Rekvident er Nordic Estate AS og gjelder fremtidige boliger bak Fortunalia 61 til 41.

Varselet finner du på denne linken: Varsel om oppmålingsforretning

Kategorier
Ukategorisert

Møte med Tesliåsen AS

Styreleder i Fortuna grendalag (Thomas Aune Håpnes) hadde helt i slutten av oktober et møte med Tesliåsen AS (Pål G. Lønvik) ifm med hvilke planer som foreligger og når det kan forventes at det blir oppstart. Møtet var ment som et rent informasjonsmøte fra Tesliåsen AS til styret i Fortunalia.

Kort oppsummert så er området i Tesliåsen og sæterbakken oppdelt blant 3 utbyggere. Se vedlegg 2 for ansvarsområder. Navnene på utbyggingsselskapene er:

 1. Tesliåsen AS
 2. Nordic Estate
 3. Innherredsveien 14 ANS

Byggetrin 1:

Dette går på utbygging av vei fra Jonsvansveien og opp til Tesliåsen. Se vedlegg 2. Estimert oppstart (Ikke bekreftet) er november 2016. Dette da hovedsakelig oppstart av anleggsvei.

 • Ifølge Tesliåsen AS så er utbyggingsplan for byggetrinn 1 klar og de har fått alle nødvendige godkjenninger.
 • Utbyggingen av denne veien er et samarbeid mellom kommunen, Tesliåsen AS og Nordic Estate. Denne veien blir kommunal når den er ferdig.
 • Teknobygg har vunnet anbud for dette og all videre kommunikasjon om denne utbyggingen må rettes mot dem.
 • Det foreligger ingen planer om utbedre sikt i kryss fra Fortunalia mot Jonsvannsveien. For informasjon om dette måtte vi kontakte Statens Veivesen
 • Nede ved Teslimyr så innbefatter det ny gang og sykkelvei. Dette på motsatt side av dagens og opp mot svingen.
 • Det skal også bygges nødvendige støygjerder som beboere i Teslimyr får en engangssum for å vedlikeholde.
 • Bekkeløp for vann må også utbedres for å takle 100 års flommer.
 • For utbedringer av vei nede på Teslimyr så må deler av private områder brukes som anleggsområder/tilgangsområder for anleggsmaskiner. Ifølge Tesliåsen AS foreligger det skriftlige avtaler og godkjenninger på dette.

Bygging av boliger i Tesliåsen:

Tesliåsen AS er ansvarlige for utbyggingen av boliger i området som kommer på toppen av bakken.

 • Plan som Tesliåsen AS jobber etter nå er utbygging av ca 11 boliger. Dette er ikke godkjent av kommunen enda. Ny arkitekt har blitt valgt og tegninger er levert av dem. Papirer er nå klar for innsending til kommunen.
 • Området disse 11 boligene blir bygget på er ca fra Fortunalia 70 og oppover mot Sæterbakken. Dette er ikke sjekket opp mot tegninger så er kun estimater fra en tegning
 • Tesliåsen AS sier de har hatt jevnlige møter med kommunen og er i god dialog med dem. Design av nye boliger sies å være innenfor de kravene som kommunen stiller. Alle boliger skal forøvrig ha flatt tak.
 • Estimert oppstart/bygging av disse er på nyåret 2017.
 • Tesliåsen AS ansvarlig for utbygging.
 • Tesliåsen AS sier de har kapital nok til å bygge boligene for så å selge de. De kommer ikke til å forhåndsselge boligene.
 • Vei blir koblet til kommunal vei.
 • Alle boligene blir fra ca 146 til 200 kvm og skal ha en høy prisklasse. Pris er vanskelig å fastsette akkurat nå. Veldig grovt estimert fra 8,5 mill og oppover.

Notat:

Eksisterende bygningsmasse som er falleferdige oppe i lia har Tesliåsen AS fått rivingstillatelse på. De kommer ikke til å rive disse før utbyggingen starter i dette området. Tesliåsen AS mener de kan fraskrive seg alt ansvar hvis det er et uhell med barn/voksne i denne bygningsmassen. Tesliåsen AS kommer heller ikke til å påta seg noe ansvar hvis det skulle inntreffe et uhell i denne bygningsmassen. Tesliåsen AS mener det er helt og holdent de voksnes/foreldrenes ansvar hvis noen skulle oppholde seg i disse husene og et uhell skulle inntreffe.

Dette får være en uttalelse som Tesliåsen AS får stå for. Undertegnede referent har ikke sjekket opp det lovmessige i dette. Styret oppfordrer uansett ansvarsforhold at ingen beveger seg inne i denne falleferdige bygningsmassen.

Annet:

 • Har ikke hatt tilsvarende møter med Nordic Estate og Innherredsveien 14 ANS. Har derfor ikke hatt noen muligheter for å sjekke hva planene deres er for utbygging. Planlegger tilsvarende møter med dem.
 • Det er ikke utnevnt noen prosjektleder fra Teknobygg.
 • Det er ikke utnevnt noen byggeleder fra Trondheim kommune.

 

Vedlegg 1: Reguleringsplan – Tesliåsen

Vedlegg 2: Grovskisse – Utbygging i Tesliåsen

Kategorier
Ukategorisert

Nabovarsel – Bygging av vann- og avfallsledninger, avfallssugeanlegg og nedgravde containere

Ifm med byggetrinn 1 I Tesliåsen har styret motatt følgende nabovarsel.

 

nabovarsel-utbygging-avfallsanlegg

Kategorier
Ukategorisert

Nabovarsel – Legging av nye vann og avløpsledninger

Styret fikk følgende nabovarsel den 28.08.2016 på legging av nye vann og avløpsledninger.

 

nabovarsel-utbygging-vann-og-avlopsledning

Kategorier
Ukategorisert

Sankthansfeiring

Torsdag 23. juni klokken 17:00 inviterer vi til sankthansfeiring på fotballbanen.

Ta med deg familie, venner, naboen, folk fra nerlia, andre siden av Jonsvannsveien, Sæterbakken, Røstabakken etc. Kort sagt de som av en eller annen grunn har en tilhørighet til Fortunalia eller har lyst til å feire samme med oss.

Vi legger til rette for grilling, sekkeløp, potetløp, basketballkasting og ikke minst ett realt sankthansbål. Ta med egen mat og drikke. I 2015 ble det såpass godt oppmøte at vi hadde for få sitteplasser. Har du en campingstol og et bord så kan det være lurt og ta med dette også.

Under ser dere et lite bilde fra når vi tente bålet i 2015.

Velkommen til en fin kveld.

samkthans 2015